Fra brakkerigg til økonomihus

Les om vår reise gjennom 2020 - og våre framtidsplaner for selskapet.

Estimer hadde sin spede fødsel i en brakkerigg i begynnelsen av 2020.

Ett år seinere er brakkeriggen byttet ut med kontor hvor sju dedikerte heltidsøkonomer og to engasjerte studenter skal skape sunn økonomi for våre samarbeidspartnere.

- Vi hadde et ønske om å samle dedikerte og kompetente økonomer i en spennende satsing. Kompetansen ønsket vi å bruke for å skape god styring av økonomien til lokale selskaper. I tillegg ønsket vi å utvikletjenester innen klimaøkonomi som skal komme lokale selskap til gode i en verden under omstilling, sier Kenneth Medlie Johansen – primus motor i Estimer.

Hektisk 2020

Han forteller om svært spennende etableringsår, hvor næringslivet har vært gjennom store utfordringer knyttet til den globale pandemien. Likevel har man fått gjennomført mange av de planene som forelå.

- Det har gått over all forventning. Målet var å ha ett kontor i tillegg til Altakontoret samt syv-åtte ansatte i løpet av 2022. Vi har allerede nådd det målet og vi ser ut til å bli langt flere ansatte samt ha fire ulike kontorsteder før året er omme, forklarer Johansen.

- Hvorfor heter det «Estimer»?

- Å estimere er å sette tall på det som kommer. Vi ønsker å jobbe tett på kundene våre slik at vi sammen kan skape de beste forutsetningene for å møte framtiden.

- Hva kjennetegner – og skal kjennetegne – Estimer?

- Estimer skal være et innovativt økonomihus som er med på å utvikle både selskaper og samfunn. Vi skal bidra til at våre kunder har et like stort fokus på klima og samfunnsansvar som det økonomiske i selskapet, svarer han.

Samarbeider på tvers

Estimer har innledet flere spennende samarbeid med aktører som sitter på utfyllende kompetanse, og sammen gjør at man kan levere en bred tilnærming til de komplekse utfordringer selskaper møter på i dag.

- Estimer skal fortsette sin vekst for å bli et betydelig nordnorsk selskap. I tillegg til kontorene i Nord-Norge skal det også etableres kontor i Oslo og Spania. Vår filosofi er at ulik kompetanse trives best i lag. Derfor forsøker vi finne ulik økonomisk kompetanse til Estimer i tillegg til å samarbeide med selskap med annen kompetanse enn økonomi, sier Kenneth Medlie Johansen.