Slik tenker vi bærekraft når vi skal inn i inn i vår nye storstue

Vi er nå i ferd med å flytte inn i nytt bygg midt i sentrum av Alta hvor arealene skal ferdigstilles sommeren 2021.

Området er kjent som A12-bygget i Bjørn Wirkolas vei, og dagens leietakere i samme bygning er NRK, Statens Landbruksdirektorat, Rambøll, Sparebank 1 Nord-Norge og Norkred AS.

- A12 er med sin plassering ved innkjørselen til Alta sentrum fra innfartsåren E6 ett av de mest synlige byggene i Alta. Det gir god kundetilgang og direkte profilering utad og nær beliggenhet til Nordlyskatedralen, Nordlysparken, Nordlysbadet og alle byens restauranter og hotell, sier Estimer-leder Kenneth Medlie Johansen.

Matavfall til matjord

Selve bygget er merket med energiklasse A og er satt til passivhus etter standarden NS3700. Det er gjort bruk av en rekke virkemidler for å redusere energiforbruket i selve byggingen. I tillegg er generelt energiforbruk for belysning og oppvarming kun en fjerdedel av det som ansees som ordinært.  

- Når vi kommer inn i de nye lokalene vil vi også starte med et eget prosjekt på vår egen avfall. Dette i samarbeid med Lowgarb. For eksempel skal vårt matavfall gjøres om til matjord, som igjen skal gå til dyrking av grønnsaker i eget drivhus nær våre lokaler. Disse grønnsakene skal være på menyen til en av byens restauranter, forklarer Johansen.

Fra energibransjen

Johansen har to mastergrader innenfor energi, miljø og økonomi og jobbet i 12 år i energibransjen. Han legger ikke skjul på at grønn omstilling står sentralt i Estimers satsing, noe som gjenspeiles når nye lokale innredes.  

- Vi skal også gjenbruke mest mulig av inventar og møblement. Det er noe utfordrende å få til på grunn av at markedet ikke er særlig tilpasset slike caser. Sirkulærøkonomi er noe vi ønsker å gjøre noe med gjennom vår nye satsing Climago. Fra før har vi redesignet og gjenbrukt våre skrivebord og stoler. Disse var tidligere benyttet av Equinor på Melkøya og var på tur på avfallsdeponiet på Stengelsen. Den samme leteaksjonen ønsker vi nå å gjøre for våre øvrige møbler og inventar. En slik handling gjør oss, tidligere bruker, miljøet og framtidige generasjoner fornøyde.

Læring og utvikling

Estimer har vokst seg ut av de eksisterende lokalene, og ser fram til å flytte inn i A12-bygget – forhåpentligvis i juli i sommer.

- Det vil si at vi mest sannsynlig vil være klare i nye lokaler når sommerferien er unnagjort. Vi gleder oss veldig til å få en egen storstue hvor vi kan dyrke videre vår egen satsing, øvrige prosjekt vi er inne i og samarbeidet med andre aktører. Vi har fokus på trippel bunnlinje, det vil si vår økonomiske bunnlinje, vårt klima og miljøavtrykk samt vårt eget samfunnsansvar. Derfor har det vært viktig for oss å komme oss inn i miljøvennlige lokaler hvor det er mulig å dyrke kunnskap og det sosiale felleskapet, forklarer han.

- Hva er tanken med de nye lokalene?

-Størst mulig læring og utvikling. Vi går inn i lokalene med to andre aktører. De har høy kompetanse innen IT og muligheter innen digitalisering, samt erfaring fra omstilling og utviklingsprosjekt. Dette passer oss midt i blinken. I tillegg vil det være tre ledige cellekontor hvor vi ønsker å få inn andre leietakere.

Skryter av samarbeidet

Kenneth Medlie Johansen er tydelig på å gi ros til utleier Industrifeldt Eiendom AS, som har vært med å gjøre dette løftet mulig.

- De har vist veldig stor velvilje for å få dette til og var med oss på våre idéer fra dag én. Utfordringen med å være ny oppstartet er å bygge likviditet og soliditet kjapt nok. De har derfor gått med på gradvis opptrapping av leie og depositum. Dette er noe vi setter utrolig stor pris på, sier Johansen, som trekker fram verdien av lokale selskaper.

- Huseier har også vist stor velvilje til å imøtekomme våre krav til innredning. Vi har ønsket å få til lokaler hvor vi kan invitere inn til kurs og seminar. Lokaler hvor aktivitet kan skapes i fellesareal. Vi synes vi har fått til en meget god løsning i samarbeid med utleier Industrifeldt AS og deres kreative interiørarkitekt Front Interiør. Begge fremoverlente lokale selskap med lokalt eierskap. Noe vi synes er ekstra givende å samarbeide med. Alt blir enklere med kombinasjonen av korte beslutningsveier og nytenkende hoder.