Facebook logo i hvitLinkedin hvit logo

Gode samfunn
gjennom
gode selskaper

Tenker på tvers av tankene

Estimer, våre kunders egen økonomiavdeling. Vi består av økonomer med ulik bakgrunn og spesialisering, og bistår kunder innen regnskapstjenester, økonomistyring og øvrig virksomhetsstyring. Det at vi jobber i team gjør at vi enklere og mer effektivt kan løse ulike typer oppgaver.

Grønne tanker gir grønne tall

Estimer skal ta ansvar for ivareta en trippel bunnlinje og vi ønsker å bistå våre kunder i dette arbeidet. Det er viktig for ethvert selskap å ha sunn økonomi, men man bør også ta sitt ansvar for det globale klimaet og det lokale samfunnet. Denne triple investeringen tror vi vil gi best avkastning på sikt. For alle.

Fart inn i framtiden

Dagens systemer gir effektivitet og kontroll dersom man benytter de korrekt. Vi jobber for å effektivisere våre leveranser, noe som gir besparelser for både oss og våre kunder. Vårt samarbeid med et framoverlent IT-selskap bidrar vesentlig til å nå vårt mål. Generelt forsøker vi å koble ulike selskaper som kan ha nytte av hverandre – slik at vi sammen styrker oss.