Klimaregnskap og

bærekraftsrapportering

bærekrafts-
rapportering

Klimaregnskap etter ISO 14064-1

Med erfaring fra regnskapsutarbeidelse setter vi kjapt opp også bedrifters klimaregnskap etter ISO 14064-1 (GHG Protokollen). Vi vet hvor vi finner alt vi trenger til scope 1 (utslipp fra drivstoff), scope 2 (utslipp fra fyringskilder som strøm) og scope 3 (utslipp fra flyreiser, avfall og leverandører). For analyse av leverandører benytter vi samme metode som for innkjøps og kostnadsanalyse, en såkalt Paretoanalyse. Som regel vil 20 prosent av leverandørene stå for 80 prosent av omsetningen/utslippet. Vi identifiserer disse leverandørene og estimerer utslipp gjennom egnet estimeringsteknikk for dette.

Bærekraftsrapportering fra 1. januar 2024

Dagens rapporteringsjungel er egentlig enkel. Fra 1. januar 2024 skal alle store selskap begynne målingen og rapporteringen etter krav fra Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Denne igjen sier at European Sustainability Reporting Standard (ESRS) skal benyttes av alle børsnoterte og store selskap. Regnskap Norge anbefaler at alle som ikke omfattes av ESRS benytter the Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS) som er tilpasset små og mellomstore selskap. Etter 1. januar 2024 har også klima og bærekraft blitt vesentlig i offentlige anbud med opptil 30 prosent vekting av totale kriterier. I enkelte kontrakter vil man ilegges mulkter i million klassen dersom man feilrapporterer. Ta kontakt for mer info eller bistand til dette viktige arbeidet.